De Aankomst: Molukkers naar Nederland  
 
 

Copyright

Copyright 2004. Nationaal Archief en Museum Maluku (MuMa). Het Nationaal Archief en het Museum Maluku behouden zich gezamenlijk alle rechten voor op de inhoud van de website De Aankomst, voor zover deze rechten niet berusten bij het MuMa afzonderlijk of bij andere derden, zoals nader gespecificeerd in het Colofon van De Aankomst en zoals vermeld bij de afbeeldingen.

Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen en database. Informatie van de website De Aankomst waarop geen rechten van derden berusten, mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van de website De Aankomst waarop geen rechten berusten van derden, zoals nader gespecificeerd in het Colofon van De Aankomst en zoals vermeld bij de afbeeldingen, dienen het Nationaal Archief en Museum Maluku (gezamenlijk) duidelijk als bron te worden vermeld, evenals hun auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van informatie geldt niet voor de informatie op de website De Aankomst waarop de auteursrechten van het Museum Maluku of andere derden, berusten. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.