e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
       
  Gebruik van de website  
  Informatie leveren  
 

Waarom medewerking gevraagd?
Algemene aanpak
Nieuwe personen
Welke foto's?
Fotomateriaal aanbieden
Foto's Geheugen van Nederland
Welke aanvullingen of correcties?
Hoe doorgeven?
Reactieformulier gebruiken

 
  Persoonsgegevens laten verwijderen  
     

Hoe geeft u een aanvulling of correctie door?

Voor het doorgeven van aanvullingen of correcties ten aanzien van iedereen die in de database voorkomt, maakt u gebruik van een speciaal e-mailformulier. Dat verschijnt als u 'reageren op deze gegevens' aanklikt op de detailpagina waar uw reactie betrekking op heeft. Een uitleg over het gebruik van het reactieformulier is beschikbaar.

Voorrang voor betrokkenen

Een verzoek om correctie of aanvulling dat gedaan wordt door iemand die op zijn of haar eigen persoonsgegevens reageert, wordt met voorrang behandeld. Betrokkenen hebben volgens de Wet bescherming persoonsgegevens recht op correctie van hun eigen gegevens.

Invullen reactieformulier

Bovenste deel: Gegevens afzender

Als u dat wilt kunt u volstaan met uw e-mailadres. Maar meer informatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer) is handig. Museum Maluku moet goed met u in contact kunnen komen.

Onderste deel: Uw bericht

  • Soort reactie:
    u kiest 'aanvullingen/correcties'. U kunt per formulier maar één soort reactie selecteren. Wilt u bijvoorbeeld over uw moeder aanvullende gegevens aanbieden en van uw vader een foto? Dan maakt en verzendt u dus twee keer een formulier. Dat is nodig voor een betrouwbare gegevensverwerking.
  • Betreft:
    in dit veld klikt u aan op wie in het gezin uw aanvulling of correctie betrekking heeft. U ziet dat u een individueel gezinslid kunt selecteren, maar bijvoorbeeld ook het echtpaar, of diverse gezinsleden.
  • Mijn bericht:
    in dit veld geeft u zo duidelijk mogelijk uw aanvullende informatie. Bij een correctie tikt u in wat volgens u niet klopt en zo mogelijk wat in de plaats moet staan. Reageert u (mede) op gegevens van iemand anders? Noem dan uw relatie tot de betreffende persoon of personen en meldt of en zo ja, wanneer iemand is overleden. Geeft u ook even kort aan hoe u aan uw informatie bent gekomen. Reageert u (mede) op uw eigen gegevens? Zet dan 'betrokkene' bij uw naam onderaan het bericht.

Antwoord

Na verzending van uw reactieformulier zal Museum Maluku contact met u opnemen.

U kan om nadere informatie worden gevraagd, met de bedoeling de juistheid van uw gegevens te kunnen beoordelen. Ook wil het museum kunnen nagaan of een  betrokkene geen bezwaar heeft tegen een aanvulling of correctie.

Alternatief: brief sturen

U hoeft niet per se het reactieformulier te gebruiken. U kunt ook een brief sturen, met onderstaande adressering.

Uw brief moet dezelfde informatie bevatten als het reactieformulier. Gebruikt u dus bovenstaande toelichting op het gebruik van het reactieformulier als voorbeeld voor uw brief.

Naar aanleiding van uw brief zal Museum Maluku contact met u opnemen, net als wanneer u een reactieformulier had verzonden.

Moluks Historisch Museum
t.a.v. de informatiebeheerder
postbus 13379
3507 LJ Utrecht

onder vermelding op de envelop van: reactie database.

   
     
vorige paragraaf volgende paragraaf    
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy