e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
       
  Gebruik van de website  
  Informatie leveren  
 

Waarom medewerking gevraagd?
Algemene aanpak
Nieuwe personen
Welke foto's?
Fotomateriaal aanbieden
Foto's Geheugen van Nederland
Welke aanvullingen of correcties?
Hoe doorgeven?
Reactieformulier gebruiken

 
  Persoonsgegevens laten verwijderen  
     

Nieuwe personen toevoegen

De database geeft ook informatie over in Nederland aangekomen Molukkers die niet op de passagierslijsten van 1951 staan, zoals verstekelingen en Molukkers die vanuit Nieuw-Guinea naar Nederland zijn gekomen.

Wilt u precies weten welke categorieŽn personen hier bedoeld worden, kijkt u dan in het onderdeel Andere groepen op deze website.

Van een aantal personen die tot die andere groepen behoren, zijn de gegevens al in de database verwerkt. Maar van honderden mensen zijn nog geen gegevens ingevoerd. Dat zijn mensen over wie nog geen of onvoldoende informatie is gevonden.

Wellicht kunt u nadere informatie geven?

  • Mist u iemand (u zelf of iemand anders) in de database?
  • Gaat het om iemand die hoorde tot een van de genoemde andere groepen?
  • Kunt u over die persoon en eventuele verdere gezinsleden soortgelijke gegevens verschaffen als in de database voorkomen?

In dat geval heeft Museum Maluku in principe veel belangstelling voor uw informatie. Als u daar gehoor aan wilt geven, gaat u als volgt te werk.

Stap 1: bespreken

Gaat het niet om uw eigen persoonsgegevens, bespreek dan uw reactie met de betrokkene of (andere) nabestaanden. Inventariseer met hen voorhanden gegevens. Vergewist u ervan dat betrokkenen  geen bezwaar hebben tegen het opnemen van hun gegevens in de database op de website.

Stap 2: lezen

Alleen bepaalde gegevens komen in aanmerking voor opname in de database. Lees daarom voordat u reageert welke gegevens u kunt doorgeven.

Stap 3: beslissen

Wanneer u de toelichting heeft gelezen, besluit u of u een of meer nieuwe namen, met bijbehorende gegevens, wilt aanbieden voor opname in de database. Als uw gegevens niet u zelf maar een ander betreffen, heeft die wat dat aangaat het laatste woord!

Stap 4: reageren

Voor uw reactie maakt u gebruik van het algemene e-mailformulier. Dat kunt u oproepen op elke pagina van De Aankomst. Daarvoor klikt u op de knop 'e-mail' in de balk aan de bovenkant van de pagina.

Kiest u als soort reactie: 'nieuwe personen toevoegen'. In de toelichting hoe u aanvullingen en correcties doorgeeft, staat wat u in uw bericht kan en moet vermelden.

   
     
vorige paragraaf volgende paragraaf    
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy