e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
       
  Gebruik van de website  
  Informatie leveren  
 

Waarom medewerking gevraagd?
Algemene aanpak
Nieuwe personen
Welke foto's?
Fotomateriaal aanbieden
Foto's Geheugen van Nederland
Welke aanvullingen of correcties?
Hoe doorgeven?
Reactieformulier gebruiken

 
  Persoonsgegevens laten verwijderen  
     

Welke aanvullingen of correcties kunt u doorgeven?

Geeft u alstublieft elke onjuistheid door die u in de database meent aan te treffen. En meldt zo mogelijk wat naar uw idee daarvoor in de plaats moet komen. U hoeft echter niet per se met een verbetering te komen om een onjuistheid te kunnen signaleren.

In beginsel geeft u als aanvulling alleen gegevens die bij andere personen in de database voorkomen. Uw informatie blijft dus in principe beperkt tot: naam, geboortedatum, geslacht en gezinsrelatie (bijvoorbeeld: dochter van ...), beroep (dienst, rang, legernummer) en over hoe en wanneer iemand naar Nederland is gekomen.

Daarnaast echter kunt u ook melden:

  • Vertrek:
    naam van het doorgangskamp (tangsi) op Java waar een gezin of persoon ingekwartierd was voor vertrek naar Nederland
  • Aankomst:
    naam van het eerste woonoord in Nederland.

Die gegevens ziet u nu nog niet terug in de database, maar er is wel ruimte voor gemaakt bij het ontwerp.

Aanvullende gegevens moeten beperkt blijven tot de tijd rond de aankomst in Nederland. De database is een historische momentopname. Persoonsgegevens van daarvoor of daarna worden niet verwerkt. Dat geldt ook voor de gezinssamenstelling. Bijvoorbeeld kinderen die vóór de overtocht overleden of na de overtocht geboren zijn, horen niet in de database thuis. Dat geldt ook voor eerdere of latere huwelijkspartners.

Een aanvulling of correctie wordt alleen doorgevoerd  als duidelijk is dat de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft of de persoon is overleden.

Geen verbetering van historische gegevens

Als u op een 'detailpagina' naast iemands naam klikt op 'Gegevens van de passagierslijst', krijgt u in een apart (klein) venster te zien wat er in de oorspronkelijke lijst over die persoon letterlijk staat. Dat zijn gegevens die níet kunnen worden gecorrigeerd.

De lijsten bevatten fouten - bijvoorbeeld in de spelling van namen, maar ook wat betreft legernummer of gezinssamenstelling. Maar de passagierslijsten zijn historische documenten, in 1951 opgesteld. Die kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Juist daarom zijn de originele gegevens apart gehouden van de informatie in het grote venster. Als u in dat grote venster een fout aantreft, is uw reactie gewenst.

   
     
vorige paragraaf volgende paragraaf    
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy