e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
       
  Historisch kader  
  Huidig onderwerp Tijdelijk naar Nederland  
  De boten  
  Andere groepen  
     

Achtergrondinformatie

Overzicht achtergrondinformatie

In de Molukse database staan persoonsgegevens van de ongeveer 12.500 Molukkers en hun gezinsleden die  (grotendeels) in 1951 vanuit Java in Nederland zijn aangekomen. Dat was in de roerige tijd na de dekolonisatie van Nederlands-IndiŽ.

Hier kunt u over die aankomst van Molukkers in Nederland achtergrondgegevens vinden. De informatie is in de volgende vier hoofdonderdelen verdeeld.

Historisch kader

Hier vindt u het verhaal van de Molukkers in Nederlands-IndiŽ, vanaf de 19e eeuw tot en met de totstandkoming van de Indonesische eenheidsstaat. Bij deze voorgeschiedenis ligt de nadruk op de laatste jaren:

  • 1942-1945: Tweede Wereldoorlog
  • 1945-1949: Dekolonisatie
  • 1950: Opheffing van de deelstaten in IndonesiŽ, de uitroeping van de RMS en de afwikkeling van het KNIL.

Tijdelijk naar Nederland

Hier vindt u het relaas over de toedracht van de Molukse transporten van 1951 vanuit Java naar Nederland. In welke positie waren de Molukse militairen op Java? Wat streefden zij na? Wat wilde en deed de Nederlandse regering? Hoe verliep de overtocht? En hoe gingen de Molukkers om met de situatie waarin zij in Nederland terecht waren gekomen?

De boten

Hier vindt u een beschrijving van de 11 schepen waarmee de Molukse militairen en hun gezinnen in 1951 de reis naar Nederland maakten.

Andere groepen

Hier vindt u informatie over (kleine) groepen Molukkers die met een andere beroepsachtergrond dan het KNIL naar Nederland kwamen, en/of de overtocht op andere tijdstippen maakten of op een andere manier.

Aardrijkskunde

De Molukken vormen een eilandengroep in het oostelijk deel van de Indonesische archipel.

Waar liggen de Molukken? Bekijk de volgende kaart van Indonesië.

Klik voor een uitvergroting van de kaart van IndonesiŽ in een nieuw venster

Kaart van IndonesiŽ (klik voor vergroting)
(Bron: Atlas Maluku, Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Utrecht 1998)

Welke eilanden vormen de Molukken? Zie de onderstaande kaart van de Molukken.

Klik voor een uitvergroting van de kaart van de Molukken in een nieuw venster

Kaart van de Molukken (klik voor vergroting).
(Bron: Atlas Maluku, Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Utrecht 1998)

Literatuur

De achtergrondinformatie is beknopt gehouden. Wilt u meer weten: elke pagina met achtergrondinformatie biedt een literatuurverwijzing.

Direct hieronder vindt u bovendien een verwijzing naar algemene literatuur. Het gaat daarbij om voornamelijk Nederlandstalige boeken over de Molukken, Molukkers en hun geschiedenis in Nederland.

De in deze website genoemde boeken en artikelen zijn aanwezig in Museum Maluku. Veel is ook te vinden in de bibliotheekcollectie van het Nationaal Archief. In het Nationaal Archief kan men wel literatuur raadplegen, maar worden geen publicaties uitgeleend. Bij Museum Maluku worden boeken wel uitgeleend. U kunt ook uw licht opsteken bij uw plaatselijke openbare bibliotheek. Of neem contact op met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Algemene literatuur

D. Bartels, In de schaduw van de berg Nunusaku. Een cultuurhistorische verhandeling over de bevolking van de Midden-Molukken, Utrecht 1994.

G. Boelens, Chr. van Fraassen & Hans Straver, Natuur en samenleving van de Molukken, Utrecht 2001.

M. Kingmans, X. Lasomer & J. Tuit, Op zoek naar een eigen plek. Een geschiedenis van Molukkers in Nederland, Utrecht 1997.

J.J.P de Jong, De waaier van het fortuin. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische archipel 1595-1950, Den Haag 1998.

Ministerie van Binnenlandse Zaken, De problematiek van de Molukse minderheid in Nederland, Den Haag 1978.

H. Smeets, Geschiedenis van het geduld/Sedjarah kesabaran, Utrecht 1985 (chronologie).

H. Smeets, Molukkers in Nederland, Utrecht 1992.

F. Steijlen, RMS: Van ideaal tot symbool. Moluks nationalisme in Nederland 1951-1994, Amsterdam 1996.

F. Steijlen en H. Smeets, In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2006, Amsterdam/Utrecht 2006.

Zelf onderzoek doen naar Molukse geschiedenis?

Wilt u zelf historisch onderzoek doen, hetzij naar de aankomst en opvang van Molukkers in Nederland, hetzij naar de Molukken, hetzij naar de rol van Molukkers in Nederlands-IndiŽ, dan is archiefonderzoek vaak nodig of nuttig - en in elk geval boeiend en leuk!

Heel veel archiefmateriaal ligt bij het Nationaal Archief. Kijk wat hier over Molukkers en Molukken te vinden is.

Museum Maluku heeft (naast veel literatuur) ook archiefmateriaal over de Molukse bevolkingsgroep.

   
     
volgende paragraaf    
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy