e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
     

Inleiding

De aankomst

Op woensdagavond 21 maart 1951 meert de Kota Inten af aan de Lloydpier in Rotterdam. Aan boord zijn ongeveer 900 Molukkers, hoofdzakelijk militairen van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) met hun gezinsleden.

In totaal zullen in de eerste helft van 1951 ongeveer 12.500 Molukkers (toen nog Ambonezen genoemd) met twaalf grote scheepstransporten vanuit Java naar Nederland worden overgebracht.

De mannen onder hen hebben - vaak van vader op zoon - het gezag in Nederlands-Indi gediend: de meesten als militair bij het KNIL, maar sommigen ook bij de Koninklijke Marine.

Zij en hun meereizende gezinsleden weten niet anders dan dat ze tijdelijk naar het onbekende Nederland worden overgebracht. Van tijdelijkheid is echter geen sprake. Voor de meesten zal er geen weg terug blijken te zijn.

Molukse militairen tijdens het transport naar Nederland. De winterjassen die zij dragen, zijn onderweg in Port Sad (Egypte) uitgereikt. (Foto: MuMa)

De website De Aankomst is een gemeenschappelijk product van het Nationaal Archief en Museum Maluku. De website is gemaakt nadat gebleken was dat bij de Molukse bevolkingsgroep in Nederland grote belangstelling bestaat voor de passagierslijsten van de boten waarmee hun eerste generatie in 1951 naar Nederland kwam.

De website houdt de herinnering aan hun aankomst levend en geeft Molukse jongeren de kans op zoek te gaan naar hun 'roots'. Ook anderen kunnen echter zo kennis nemen van een belangrijk moment uit de Molukse n de Nederlandse geschiedenis.

Database

Klik voor een uitvergroting van de passagierslijst in een nieuw venster

Fragment van een passagierslijst (klik voor vergroting). (Afbeelding: MuMa)

Het belangrijkste onderdeel van de website is de Molukse database. Dit gegevensbestand bevat persoonsgegevens van de ongeveer 12.500 Molukkers die in 1951 met de twaalf grote scheepstransporten naar Nederland kwamen. Maar kleinere groepen Molukkers met een andere aankomstgeschiedenis zijn bij het samenstellen van de database niet over het hoofd gezien.

De twaalf transporten van 1951 markeren het begin van de Molukse aanwezigheid in Nederland. Daarom vinden veel Molukkers het belangrijk om hun naam, of die van hun ouders of grootouders op de passagierslijsten terug te zien. Dat opzoeken kan nu door middel van deze website.

Achtergronden

De website is ook bedoeld voor mensen die (nog) niet zoveel weten van de Molukse aankomst. Daarom is er veel aandacht voor de achtergronden van de overtocht naar Nederland. Het onderdeel Achtergrondinformatie biedt informatie over de volgende onderwerpen:

  • het historische kader van de overkomst van de Molukkers naar Nederland;
  • de aanleiding voor de twaalf grote transporten van 1951, de bootreis zelf en de ontvangst in Nederland;
  • de schepen waarmee de twaalf transporten van 1951 naar Nederland plaatsvonden;
  • de aankomst in Nederland van (kleine) groepen Molukkers die niet met de grote transporten zijn meegegaan of een andere beroepsachtergrond hadden dan het KNIL.

Verantwoording

In een aparte Verantwoording staat uitgelegd waarom en hoe het Nationaal Archief en Museum Maluku de database hebben gemaakt. Ook wordt daar toegelicht hoe bij het verwerken en beheren van de gegevens rekening is en wordt gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Aankomst in Nederland: de voormalige commandant van het KNIL, luitenant-generaal D.C. Buurman van Vreeden en sergeant-majoor F.A. Aponno temidden van 'hun' jongens. (Foto: Collectie ANEFO, Nationaal Archief)

Reageren op deze website

Voor uw vragen, opmerkingen en suggesties over deze website kunt u gebruik maken van e-mail. Uw bericht komt dan terecht bij Museum Maluku.

In het bijzonder wordt gebruikers uit Molukse kring de gelegenheid geboden om per e-mail te reageren op informatie in de database. Daarvoor staat een speciaal reactieformulier ter beschikking vanaf de pagina's met de persoonsgegevens. Een toelichting voor het gebruik van het reactieformulier is beschikbaar. De makers willen graag meer portretfoto's in de database verwerken en staan ook open voor aanvullende gegevens en eventuele correcties.

Wilt u hieraan meewerken? Leest u dan eerst de Handreiking voor aanlevering van informatie voor de database.

   
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy