e-mail  
help  
verantwoording  
colofon  
 
home  
inleiding  
uitgebreid zoeken  
achtergrondinformatie  
  titel: De Aankomst: Molukkers naar Nederland
 
       
  Doel en aanleiding  
  Inhoud  
  Welke personen?
Bijzonder persoonsgegeven
Welke gegevens?
Wat bieden de gegevens?
 
  Samenstelling  
  Beheer  
     

Wat bieden de gegevens?

De getoonde historische gegevens zijn noodzakelijk en toereikend om de identiteit van een persoon te kunnen vaststellen en geven genoeg aanknopingspunten voor historisch onderzoek. Met dien verstande dat gegevens over de eerste verblijfplaats in Nederland en de laatste in Indonesië daarop een zinvolle aanvulling zouden vormen.

Informatie over het gezin

Een belangrijk pluspunt voor historisch onderzoek is dat de gegevens van een persoon bij raadpleging worden gepresenteerd als onderdeel van de gegevens van het gezin waartoe deze behoorde.

Tenzij iemand als alleenstaande is aangekomen, ziet u dus mét de gegevens van de persoon die u zocht ook de gegevens van de personen die bij aankomst tot hetzelfde gezin behoorden.

De presentatie in gezinsverband sluit aan bij de manier waarop de personen op de passagierslijsten staan gerangschikt. Echter, gezinsleden die met verschillende transporten zijn gereisd maar zich bij aankomst in Nederland herenigden, zijn tot hetzelfde gezin gerekend als dat uit de CAZ-administratie bleek.

De gezinsgegevens en daarmee samenhangende persoonsgegevens over de plaats van een persoon binnen een gezin beogen uitsluitend het feitelijke samenlevingsverband ten tijde van de aankomst weer te geven.

Portretfoto's

Een portretfoto van een nog levende persoon wordt alleen toegevoegd met toestemming van de betrokkene. Ook een portretfoto dient te dateren uit de tijd van de aankomst. Er worden slechts foto's opgenomen van volwassenen, te weten van een gezinshoofd of alleenstaande man en van een eventuele echtgenote.

   
     
vorige paragraaf volgende paragraaf    
 
  Naar boven © 2004 Nationaal Archief en Museum Maluku   Disclaimer   Privacy